Dubbelfel – Svensson-Smith!

”Miljömässigt innebär en höjd bensinskatt inga fördelar. Vi kör därför att vi måste, inte för att det är för billigt. Hög bensinskatt är fördelningspolitiskt djupt orättvist. Därför bör bensinskatten i Sverige sänka”, avslutar Kenneth Winsborg.

Läs mer på Newsdesk.