Nationell orättvisa

I USA med 140 miljoner bilar är bensinpriset ca 6 kronor litern, inklusive alla skatter. I glesbygdslandet Sverige med 4 miljoner bilar är literpriset närmare 12 kronor. Det är väl onödigt att påpeka att vi lever med samma världsmarknadspris, dvs lite drygt 3 kronor litern för råoljan, så skillnaden mellan 6 och 12 kronor är hemmasnickrad svensk specialbestraffning av bilberoende glesbygdslåginkomsttagare.

Läs hela artikeln i Höglandsnytt.