Förödande orättvisa mot bilberoende i glesbygd

Gigantekonomier som Kina och Indonesien säljer bensin och diesel till sina medborgare under världsmarknadspriset. I Kina nyregistreras fler bilar varje år än vad som finns totalt i Sverige. Varför ska vi svenskar straffas på detta sätt? Det är en oerhörd orättvisa mot de svenska bilisterna. Denna skattepolitik kan inte på något sätt rättfärdigas. Det är en ren rovdrift på vanliga svenskars välfärd och möjlighet att klara sin vardagsekonomi.

Läs hela artikeln i Ljusdals-Posten.