Svenska bilister är lurade

Dåvarande s-regering bestämde år 2002 att med hjälp av skatter och avgifter, framför allt riktade mot privatbilismen, minska utsläppen av koldioxid med just fyra procent. Hjärnsläpp eller politiskt poserande? Alliansen har sedan utnyttjat detta perfekta skatteobjekt och motiverat med klimatskäl.

Läs hela artikeln i Dagen.