2-årsjubilerande väljarförakt!

– Alliansregeringens höjningar av bensin- och dieselskatten var ett praktsvek och visar på ett obehagligt väljarförakt. Det finns inget folkligt stöd för att höja drivmedelsbeskattningen. Det visar inte bara den enorma tillströmningen av namn till vår protestinsamling, utan också de stora läsaromröstningarna som ett antal kvälls- och dagstidningar gjort. Likaså den undersökning som LO-tidningen har genomfört. När allianspartierna så tydligt sviker avgivna löften och kör över folkviljan så reagerar väljarna. Detta syns på opinionssiffrorna”, fortsätter Kenneth Winsborg.

Läs hela pressmeddelandet på Newsdesk.