Vi kräver ingen ”RABATT” – bara RÄTTVISA!

– Vi vill verkligen inte ha någon rabatt utan bara rimlig och rättvis beskattning. Det är gigantiska och växande ekonomier som Kina, Indien, Indonesien m fl länder . som ger sina medborgare rabatt på bensin och diesel. Vi bilister i vårt glesbygdshörn av världen betalar världens högsta koldioxidskatter.

Läs hela artikeln på Newsdesk.