Minskat bilresande är socialt negativt

En orimligt hög skatt på bensin och diesel drabbar värst låginkomsttagare, pensionärer, sjuka och personer med handikapp. En höjd bensin/diesel-skatt påverkar bilåkandet mycket marginellt, skriver Kenneth Winsborg.

Läs hela artikeln i Nya Wermlandstidningen.