Alliansen krattar manegen för Mona Sahlin

Annorlunda är situationen för alla oss som bor i glesbygd och har att leva på en knaper pension. Många som bor på landsbygden måste dessutom ha två bilar i familjen för att klara sin livssituation. Förklara för oss, Fredrik Reinfeldt, varför det är just dessa som ska betala merparten av bränsleskattebördan när sådana som du slipper undan helt. Är den förmodade risken för klimatförändringar enbart en angelägenhet för de med minsta inkomster? Är landsortsborna större miljöbovar än regeringsledamöter?

Läs hela artikeln i Gotlands Tidningar.