Var föredöme – sänd rätt signaler!

Den mest miljövänliga transporten är den som aldrig blir av, heter det ofta i slagordsdebatten. Varje år reser politiker och tjänstemän på möten, konferenser, kongresser och studiebesök för miljarder.

Läs hela artikeln i Söderhamnskuriren.