Prat i dollar säger inget om oljepriset

Dollarn kostar i dag 5 kr 93 öre. Ett fat råolja är 159 liter. En liter olja kostar alltså efter denna rekordprishöjning 4 kronor och 25 öre litern.
Det är lite skillnad mot de 12 kronor och 63 öre jag betalade för en stund sedan.
Finns det ett syfte med denna konsumentovänliga desinformation eller är det bara slapp nyhetsförmedling?

Läs hela artikeln i Hela Gotland.