Hur många köper råolja på fat?

Finns det ett syfte med denna konsumentovänliga desinformation eller är det bara slapp nyhetsförmedling? Det är ju inte så ofta vi vanliga dödliga stannar till och köper kvällstidningen, en limpa, två liter mjölk och ett fat råolja.

Läs hela artikeln i Länstidningen i Östersund.