Svenska politiker – miljöhycklare?

Vi måste sända rätt signaler, säger det politiska etablissemanget. Det märkliga är bara att hittills har allt detta signalerande fått bekostas av andra – nästan uteslutande privatbilister!

Läs Kenneth Winsborgs artikel i Höglandsnytt.