Svenska politiker är miljöhycklare

Det finns många märkliga inslag i denna politik. Det märkligaste är att det nästan uteslutande är just bilisterna som ska ha högre skatt – oklart till vilken miljönytta. Bilresandet är en totalt sett mycket liten del i det totala klimatpusslet. Om man tror att mänskliga koldioxidutsläpp orsakar klimatförändring finns det mycket som kan göras.

Läs hela artikeln i Norra Västerbotten.