Politiskt hyckleri kring miljön

Vi måste sända rätt signaler säger det politiska etablissemanget. Det märkliga är bara att hittills har allt deras signalerande fått bekostas av andra – nästan uteslutande privatbilister!

Läs Kenneth Winsborgs insändare i Barometern.