Över 1 kronas ytterligare höjd bensinskatt diskuteras i den så kallade klimatberedningen – där alla riksdagspartier är representerade. Då talar vi om ett bensinpris på nästan 14 kronor litern!

Ytterligare ett antal fördyringar och andra inskränkningar av mobiliteten diskuteras också.

Ledamöterna vet att folk blir förbannade över detta tilltag.”Nu förbereder sig ledamöterna i klimatberedningen på ett folkligt uppror” citerar vi från en stor kvällstidning

Alla, inklusive människorna i klimatberedningen, vet att denna eventuella höjning inte kommer att påverka klimatet eller miljön ett dugg. Svenskarna kör bil därför att vi måste och inte för att bensinen är för billig!

En höjning med ytterligare 1 krona och 18 öre per liter minskar bara rörligheten för de allra fattigaste pensionärerna och barnfamiljerna. Den totala körsträckan påverkas så marginellt att det inte märks.

De enda konkreta effekterna av detta förslag blir att statskassan blir fetare och middagsbordet hos många låginkomstagare blir torftigare. Många med pressad ekonomi har redan skalat bort varje kilometer av den körning överheten anser onödig och använder bilen där den oundgängligen behövs, t.ex. att ta sig till jobbet

Klimatberedningen har fler möten innan förslagen läggs fram. Det är fortfarande tid till besinning och att lägga fram miljövänliga förslag i stället för att spotta småfolket i ansiktet. Om bilkörning skall bestraffas anser den klara majoriteten av människorna att andra realistiska alternativ skall tas fram först!

Närmare 90 % av befolkningen vet att bensinskattehöjning med 1.18 litern inte leder till ökat kollektivtrafikåkande. Helt enkelt därför att det inte finns någon kollektivtrafik de sträckor och de tider man
behöver åka, vare sig för privatpersoner eller för alla hantverkare.

Ett framgångsrikt miljöarbete måste från överhetens sida ske i samarbete med folket. Lägger man fram ”idiotförslag” som bara retar vanliga människor motarbetas hela miljöarbetet. Om man får en
majoritet av människorna mot sig i dessa frågor blir det fiasko! Vem tjänar på att det blir revolt mot politiker och miljöarbete?

100% av riksdagen verkar idag vara för höjda bensinskatter. 90% av befolkningen anser det fel att höja bensin och dieselskatten. Detta stora demokratiska underskott kommer på sikt bli ett mycket stort
problem. Slå in på en bättre väg medan tid är!

Stoppa förslaget om bensinskattehöjning – det är fel väg att gå!

Bensinskatteuppror.se

1 814 061

Så många skrev under bensinskatteupprorets tre krav.

  1. Sänk bensinskatten!
  2. Ta bort momsen på bensinskatten!
  3. Inför samma låga moms på bensin som för kollektivtrafik, alltså 6 procent istället för som idag 25 procent!

Besökare

www.bensinskatteuppror.se har besökts 690028 gånger.

Kontakt

Kenneth Winsborg, talesperson
Tel: 0729 - 201660
E-post: kenneth.winsborg [@] telia.com

Bilfront

Arkiv

Under tiden Bensinskatteuppror.se var aktivt så publicerades mängder med artiklar och insändare om upproret. Många av dem är länkade i vårt arkiv.

Visa: »Nyheter »Pressklipp »Kommentarer »Alla

TÄNK OM – STOPPA BENSINSKATTEHÖJNINGEN!

Över 1 kronas ytterligare höjd bensinskatt diskuteras i den så kallade klimatberedningen – där alla riksdagspartier är representerade. Då talar vi om ett bensinpris på nästan 14 kronor litern!

Ytterligare ett antal fördyringar och andra inskränkningar av mobiliteten diskuteras också.

Ledamöterna vet att folk blir förbannade över detta tilltag.”Nu förbereder sig ledamöterna i klimatberedningen på ett folkligt uppror” citerar vi från en stor kvällstidning

Alla, inklusive människorna i klimatberedningen, vet att denna eventuella höjning inte kommer att påverka klimatet eller miljön ett dugg. Svenskarna kör bil därför att vi måste och inte för att bensinen är för billig!

En höjning med ytterligare 1 krona och 18 öre per liter minskar bara rörligheten för de allra fattigaste pensionärerna och barnfamiljerna. Den totala körsträckan påverkas så marginellt att det inte märks.

De enda konkreta effekterna av detta förslag blir att statskassan blir fetare och middagsbordet hos många låginkomstagare blir torftigare. Många med pressad ekonomi har redan skalat bort varje kilometer av den körning överheten anser onödig och använder bilen där den oundgängligen behövs, t.ex. att ta sig till jobbet

Klimatberedningen har fler möten innan förslagen läggs fram. Det är fortfarande tid till besinning och att lägga fram miljövänliga förslag i stället för att spotta småfolket i ansiktet. Om bilkörning skall bestraffas anser den klara majoriteten av människorna att andra realistiska alternativ skall tas fram först!

Närmare 90 % av befolkningen vet att bensinskattehöjning med 1.18 litern inte leder till ökat kollektivtrafikåkande. Helt enkelt därför att det inte finns någon kollektivtrafik de sträckor och de tider man
behöver åka, vare sig för privatpersoner eller för alla hantverkare.

Ett framgångsrikt miljöarbete måste från överhetens sida ske i samarbete med folket. Lägger man fram ”idiotförslag” som bara retar vanliga människor motarbetas hela miljöarbetet. Om man får en
majoritet av människorna mot sig i dessa frågor blir det fiasko! Vem tjänar på att det blir revolt mot politiker och miljöarbete?

100% av riksdagen verkar idag vara för höjda bensinskatter. 90% av befolkningen anser det fel att höja bensin och dieselskatten. Detta stora demokratiska underskott kommer på sikt bli ett mycket stort
problem. Slå in på en bättre väg medan tid är!

Stoppa förslaget om bensinskattehöjning – det är fel väg att gå!


Få de senaste nyheterna automatiskt med RSS. (Du behöver en RSS-läsare)


Har du sett något skrivet om det höga bensinpriset? Ge ditt tips till denna sida!