Bensinskatteupproret : stoppa bensinskattehöjningen

100% av riksdagen verkar idag vara för höjda bensinskatter. 90% av befolkningen anser det fel att höja bensin och dieselskatten. Detta stora demokratiska underskott kommer på sikt bli ett mycket stort problem.

Läs hela pressmeddelandet i Webfinanser.