Alliansens svek mot Sveriges bilister

Någon sänkning av bensinskatten har vi ännu inte sett. Den har till och med höjts och flera höjningar är att vänta.

Läs hela debattartikeln i Västervikstidningen.