Sorgligt ettårsjubileum – bevis på maktens arrogans

Pressmeddelande 2007-12-02

För precis ett år sedan , den 3 december 2006, begärde bensinskatteupproret tid för uppvaktning hos finansminister Anders Borg. Vi önskade få möjlighet att diskutera bensin och dieselskattesänkning utifrån de tre krav som hittills en miljon trehundra tusen medborgare framfört.

Hittills har vi inte ens fått någon reaktion från minister Borg- än mindre några datumförslag. Anders Borg har väl härmed kvalificerat sig till samma arroganta liga som hans företrädare Pär Nuder, som inte tog emot
bensinskatteupproret för en diskussion under 2005/2006.

Vi har i och för sig viss förståelse för at Borg kan ha gruvat sig för ett möte, de argument som hittills framförts för hög bensinskatt har ju vid närmare analys visat sig egentligen tala för en sänkning av
bensinskatten.

Men denna totala nonchalans från maktens främsta företrädare gentemot en miljonhövdad fredlig ”inomparlamentarisk” proteströrelse innebär en vidgad förtroendeklyfta mellan den politiska ledningen och folket! Vi hoppas på snar positiv förändring.

Varberg och Dalby, förste advent, 2007-12-02

Lennart Bengtsson, initiativtagare, Kenneth Winsborg, talesman
www.bensinskatteuppror.se