Skenheliga kristdemokrater tänker om

Kristdemokraterna talar gärna om politisk etik. Men det är gärningarna som räknas. Partiets hantering av bensinskatten är exempel på en skenhelig opportunism som rimmar illa med dess anspråk på att företräda en högre moral.

Läs artikeln på LO-Tidningens hemsida.