Alla partier i riksdagen vill nu höja bensinskatten

Reaktionen på regeringens omsvängning har inte uteblivit. En tvärpolitisk rörelse som kallar sig Bensinskatteupproret påstår sig ha samlat hundratusen namnunderskrifter i protest i höst. Enligt talesmannen Kenneth Winsborg från Dalby har rörelsen inte fått svar på sitt krav på ett möte med finansminister Anders Borg.

– Denna totala nonchalans från maktens främsta företrädare gentemot en miljonhövdad proteströrelse innebär en vidgad förtroendeklyfta mellan den politiska ledningen och folket, hävdar Winsborg.

Läs artikeln på Sydsvenska Dagbladets hemsida.