Kravet på sänkt bensinskatt upprör opinionen i Dalarna

– Jag deltog i moderatstämman i Gävle i veckoslutet för att ge stöd åt kravet på en sänkning av bensinskatten. Vi förlorade, trots att länets representanter gjorde en tapper insats. När det gäller bensinskatten får jag ofta och starka opinionsyttringarna från folk i Dalarna. Få reagerar över förmögenhets- och fastighetsskatterna, sade Rolf Gunnarsson som prioriterade debatten om bensinskatten på moderatstämman.

Läs artikeln på Dalarnas Tidningars hemsida.