Bensinskatten diskuteras på moderaternas partistämma i Gävle

Moderaterna i dalarna har länge gått i spetsen för sänkt bensinskatt i glesbygden. Men på det örat har inte partiledningen velat lyssna. Trots det hoppas delegaterna från dalarna på att den här gången kunna göra sina röster hörda.

Läs artikeln på Tv4s hemsida.