Maud Olofsson har ”kört i diket”

Maud Olofsson fick centerkongressen att gå med på att koldioxidskatten på bensin ska höjas. Kompensation ska ske med ett hög­re avdrag för resor till och från arbetet. De som bor i storstäderna blir vinnare. De kan ställa bilen och åka kraftigt skattesubventionerad kollektivtrafik. De som bor i glesbygden blir som vanligt förlorare. Där finns nämligen många absolut nödvändiga resor som inte är arbets­relaterade. Med högre bensinskatt, blir det ännu mer ekonomiskt svårt att leva, bo och driva företag i glesbygden.

Läs insändaren på Vestmanlands Läns Tidnings hemsida.