Dyrare i Hälsingland, men bryr sig Stureplanscentern?

Att det blir dyrare att åka bil bekymrar knappast Stureplanscentern bara festandet blir billigare. Däremot borde centerväljare ute i landet och andra känna oro åtminstone över den föreslagna höjningen av bensinskatten.

Läs artikeln på Ljusnans hemsida.