Fega myndigheter attackerar bilfamiljerna

Nu har det kommit ännu ett förslag om att chockhöja bensinskatten. ”Höj bensinskatten kraftigt” basunerar Naturvårdsverket och Energimyndigheten ut.

Fakta är att Sverige från 1990 kraftigt minskat utsläppen av koldioxid och med råge uppfyllt sina nationella mål och till 2010 gått mycket längre än vad Kyotoprotokollet kräver.

Läs debattartikeln på Linköpings Tidnings hemsida.