Rekorddyr bensin påverkar inte bilåkandet

Egentligen är det få saker som kan ersätta bilen som transportmedel. Höjt pris på bensinen har därför ringa effekt på hur vi använder den. Det menar Tommy Gärling som är professor i psykologi vid Göteborgs universitet och bland annat forskar om transportpsykologi, särskilt bilresande.

Läs artikeln på Östgöta Correspondentens hemsida.