Frihetsmaskinen som aldrig lyfte

”Bilen är en frihetsmaskin”, utropade kd-ledaren Göran Hägglund på PT Debatt under valrörelsen och utlovade sänkt bensinskatt. Den är numera höjd. Därtill har alla fordonsägare fördyringar på tusentals kronor i ny skatt och kraftigt höjda försäkringspremier att vänta.

Läs artikeln på Piteå-Tidningens hemsida.