Bensinbranschen vill ha högre skatt

Svensk Bensinhandel kovänder och ber nu staten att temporärt höja bensinskatten med 40 öre per liter. De vill att pengarna ska används till forskning och nedläggning av bensinstationer.

Läs mer på Metros hemsida.