Finansministerns bluffar

I en längre mediaintervju har finansminister Anders Borg vecklat ut ett antal tankar om klimathot, koldioxidutsläpp och beskattning av bensin och diesel. Slutsatsen är att man nu på finansdepartementet ”förutsättningslöst” skall utreda om och hur bränslebeskattningen skall göras om. Media har dragit den föga förvånande slutsatsen att ”nu skall bensin och dieselskatten höjas”.

Alla utredningar och förändringar brukar ju alltid leda till att det samlade skattetrycket på de svenska glesbygdsbilisterna höjs. Just nu används klimat- och miljöargument, även de mest långsökta, som ursäkt för eller kamouflage av skattehöjningarna som alliansregeringen vill göra (men kanske egentligen skäms över).

Läs artikeln på Motala & Vadstena tidnings hemsida.