Drivmedelsskatt

”Sänkningen av drivmedelsskatten är ett mycket konkret vallöfte som Kristdemokraterna som parti ställde, och det är därför lätt att utvärdera. Hitintills så ser inte facit gott ut: skatten på bensin har istället höjts. Om Kristdemokraterna ska kunna leva upp till sitt egna ideal om att vara ett parti som tar moral och etik på allvar så bör vi göra vårt bästa för att själva leva så.”

Läs debattartikeln på Linköpings tidnings hemsida.