Ett ovälkommet systemskifte?

Vi har begärt tid för uppvaktning av finansminister Anders Borg för att förklara våra synpunkter och diskutera problemen.
Vad tänker alliansens riksdagsmän göra åt denna nya förkastliga kurs? Riksdagsmännen är förankrade bland väljarna i vårt långa glesbefolkade land – där trängselavgifter inte precis är det första man önskar när man brottas med bensinnotorna i hushållsekonomin? skriver Kenneth Winsborg

Läs mer i Västerviks Tidning