2007 börjar inte bra

Kommer dessa väljare att välja sofflocket nästa val eller?
Hur tror alliansen att detta agerande påverkar viljan till politiskt engagemang bland vanligt folk?

Läs mer i Folkbladet