Mer än bensin skatt!

Helen Peterson har rätt i att kristdemokraterna drev bensinskattefrågan hårt i valrörelsen, eller rättare skatten på drivmedel. Det gällde och gäller alla drivmedel, skriver IRENE OSKARSSON riksdagsledamot för KD.

Läs mer i HöglandsNytt