Sänk bensinskatten och stoppa försäkringsskatten

Kenneth Winsborg kritiserar trafikförsäkringsskatten i NSD.

Läs mer i NSD den 17 oktober