Regeringsstarten stor besvikelse

liansregeringen tänker tydligen fortsätta med den rödgröna straffbeskattningen av bilhushållen. Talet om att satsa allt för att få fler i arbete klingar falskt när man samtidigt motarbetar rörligheten på arbetsmarknaden., skriver Kenneth Winsborg i Linköpings Tidning

Läs mer i i Linköpings Tidning den 19 oktober