Kenneth Winsborg: Bensinskatten viktigaste valfrågan

Sverige är EU:s absoluta glesbygdshörn och vi kan inte ha samma höga skatt som Centraleuropa. Det hämmar tillväxten, rörligheten och hotar jobben, skriver Kenneth Winsborg i Uppsalanytt.

Läs mer i Uppsalanytt