Vi behöver bilen

Låt oss vid det kommande valet visa att vi inte stillatigande accepterar skatter på mellan 7 och 8 kronor per tankad liter bensin. Vi behöver bilen både i jobbet och för att i övrigt kunna sköta vår vardag, skriver Börje Sjödin i Östersunds Posten.

Läs mer i Östersunds Posten den 7 augusti.