Kraftigt ras för s i ny SvD/Sifo

– Kd:s uppgång från 5,0 till 6,9 procent kan kanske förklaras av att partiet profilerat sig hårt i frågor om bensinskatt och fastighetsskatt, säger Sifos undersökningsledare Toivo Sjörén i Svenska Dagbladet.

Läs mer i Svenska Dagbladet den 10 augusti.