”Gildenlöws roll som okritisk agitator för det politiska hög-skattesystemet är märklig”

Svar från Bensinskatteupproret på Rolf Gildenlöws krönika om bensinskatt som i Hallands Nyheter den 24/7.

Läs mer i Hallands NYheter den 2006-08-21