”Lova oss sänkt bensinskatt”

Skattetrycket är cirka femton procent högre i Sverige än genomsnittet inom EU. Det som upprör mest är att vi tvingas betala skatt på skatten, säger Margaretha Olofsson, Motormännen i Luleå.

Läs mer i Norrländska socialdemokraten 26 juli.