Sänk skatten på bränsle

I GLESBYGD är bilen oumbärlig för att ta sig till sitt arbete eller för att vi ska kunna handla mat. Därför vill vi kristdemokrater halvera momsen på bensin och annat drivmedel och därmed sänka priset med ungefär 1,30 kronor per liter, skriver Stig Töyräordförande för kd i Pajala, i Norrbottens Kuriren.

Läs mer i Norrbottens Kuriren den 7 mars