Friska tag som i Kalmar län

Vad vill Socilademokraterna att alla ska med på? frågar sig Maria Larsson, vice ordf i kd i Västervikstidningen. En sänkning av bensinskatten så att människor med vanliga inkomster får råd att ta bilen till mataffären, träningen och släktträffen.

Läs mer i Västervikstidningen den 17 mars