Valupptakt med riksdagsbesök

Riksdagsledamoten Kenneth Lantz är på valturne. Lantz jobbar han för att avskaffa fastighetsskatten och halvera bensinskatten.

Läs mer i Kristianstadsbladet den 14 februari