Bensinskatten kan få 92 procent att byta parti!

Under februari genomförde bensinskatteupproret en nätomröstning för att pejla hur många av bilisterna som stödjer upproret som är beredda att byta parti enbart på grund av bensinskatten.

– Resultatet av enkäten är att 92 procent kan tänka sig att byta parti. Totalt sett deltog 2968 personer i omröstningen. Tendensen är helt klar. I väljarkåren finns det alltså över 650.000 medborgare som är beredda att låta bensinbeskattningsfrågan styra partivalet i riksdagsvalet, säger Kenneth Winsborg talesman för bensinskatteupproret.

Inför valet 2006 kommer bensinskatteupproret att kartlägga partiernas inställning till bensinskatten. Inte minst de nya uppstickaralternativen som vill in i riksdagen kommer att granskas.

– Vi kommer att genomföra fler partibytarundersökningar närmare valet. Vi kommer att som information och konsumentupplysning omsorgsfullt och ihärdigt att redogöra för de olika partiernas och inte minst de olika kandidaternas inställningar i dessa frågor, säger Kenneth Winsborg.

Bensinskattefrågan kommer bli en av de viktigaste enskilda sakfrågorna för väljarna 2006.

./.

www.bensinskatteuppror.se har hittills fått drygt 707 000 underskrifter. Detta innebär att 707.000 x 0,92 = 653.800 bilister är beredda att byta parti i valet 2006 efter vad de olika partierna kommer utlova för lindringar när det gäller den för höga bensin/dieselbeskattningen.