Inte ett ord om bensinskatten

Göran Persson säger att oljeberoendet måste undanröjas, eftersom bensinpriserna stiger. Men han talar tyst om att skatten utgör 65 procent av bensinpriset och att skatten stiger i takt med världsmarknadspriserna, skriver Ingrid Ekegren från kristdemokraterna i Södermanlands Nyheter.

Läs mer i Södermanlands Nyheter den 28 november