Högre boränta och bensinpris oroar svenskarna mest

Sex av tio svenskar oroar sig över att bensinpriset ska höjas. Svenskarna oroar sig betydligt mer för höjningar av bensinpriset än för höjningar av skattesystemet medan matpriserna är det ämne som bekymrar oss minst, skriver Nordeas ekonomer i en ny undersökning.

Läs mer på NORDEAs hemsida den 17 november