Vi måste ta ansvar för framtiden – och för nuet

Kristdemokraterna vill tvärtemot halvera momsen på bensin och etanol, från 25 procent till 12 procent. Det innebär en prissänkning med 1:30 kronor per liter, skriver Ingemar Vänerlöv, riksdagsledamot för kristdemokraterna i en replik till centerpartisterna Claes Västerteg och Annika Qarlsson som inte vill ha någon bensinskattesänkning.

Läs mer i TTELA den 28 oktober