Sänk bensinskatten!

Många människor är helt beroende av bilen. När bensinpriset fortsätter att stiga så försämras levnadsvillkoren främst för låginkomsttagare och människor, skriver fem kristdemokrater från Dalarna i Mora Tidning.

Läs mer i Mora Tidning den 21 oktober.