Motioner om vägar och bensinskatt

Motionsfloden väller fram mot riksdagskansliet och de värmländska riksdagsledamöterna vill förstås också framföra sina åsikter. I en s-motion resonerar man exempelvis om 25 öres höjning av bensinskatten i större tätorter och sänkt skatt med en krona på landsbygden, skriver Värmlands Folkblad.

Läs mer i Värmlands Folkblad den 6 oktober.