Hellre väg än järnväg

Moderaterna vill också sänka bensinskatten med 15 öre per liter och dieselskatten med 30 öre. Partiet säger också nej till flygskatten.
– Jag vill sänka bränsleskatten ännu mera. Norrbotten är extremt transportberoende och vi har nu knappt något sågverk kvar. Flygskatten slår också hårt mot personresandet, säger Krister Hammarbergh, till Norrländska Socialdemokraten.

Läs mer i Norrländska Socialdemokraten den 6 oktober